Ohjaajan opas

Hei, kiva kun toimit VeVe:n ohjaajana. VeVe tukee terveellisiä ja liikunnallisia elämäntapoja. Tarjoamme jokaiselle liikkujalle onnistumisen iloa ja mahdollisuuden omien liikuntatavoitteiden saavuttamiseen.

 • Seurassa on lähes 30 erilaista liikuntaryhmää, noin 50 ohjaajaa ja yli 1 300 jäsentä. Olemme suurin liikuntapalveluiden tarjoaja Pohjois-Kirkkonummella.
 • VeVe on Sinettiseura. Lasten liikunnassa noudatetaan Sinettiseuran sääntöjä sekä seuralle tehtyjä pelisääntöjä (ks.www.veve.net). Ryhmähenki ja toisten huomioonottaminen, sekä osallistuminen ryhmän toimintaan on keskeistä. Mahdollisiin kiusaamistapauksiin tartutaan välittömästi.
 • Sinä ryhmäsi ohjaajana tai apuohjaajana edustat osallistujille koko seuraa, olet heille VeVe. Anna positiivinen kuva itsestäsi. Ole ystävällinen ja iloinen, selvitä mahdolliset ongelmatilanteet keskustellen.
 • Voit aina olla yhteydessä seuran työntekijöihin ja johtoon missä tahansa tilanteissa. Autamme sinua tarvittaessa myös ryhmän ohjaamisessa.

Tämä opas sisältää

 1. Ohjaaja ja koulutus
 2. Toimipaikat ja niiden käytännöt
 3. Toiminta
 4. Tiedotus
 5. Tapaturmat
 6. Sairastumiset ja poissaolot
 7. Palkanmaksu

1. Ohjaaja ja koulutus

 • Veikkolan Veikkojen ohjaajana voi toimia liikunnanohjauksesta kiinnostunut, liikuntaa harrastanut tai alan tutkinnon suorittanut nuori tai aikuinen. Aikaisempaa ohjaajakoulutusta ei vaadita.
 • Ohjaajan tulee osallistua seuran järjestämiin tai osoittamiin koulutuksiin, sekä ohjaajapalavereihin.
 • Ohjaaja voi itse ehdottaa seuralle koulutuksia, joihin hän olisi kiinnostunut osallistumaan. Seura maksaa koulutuksen silloin, kun ohjaaja sitoutuu toimimaan seurassa vähintään vuoden.
 • VeVe:n ryhmissä toimii vastuuohjaaja ja tarvittaessa apuohjaaja. Vastuuohjaaja ja apuohjaaja toimivat työpareina, jolloin suunnittelu- ja ohjaustehtäviä voi jakaa

2. Toimipaikat ja niiden käytännöt

 • Harjoituksissa ja tunneilla käytetään vain tilan tai VeVe:n välineitä, muiden seurojen/yhdistysten välineitä lainattaessa on kysyttävä lupa.
 • Koulujen välineistä saa lainata vain ”isoja” laitteita ym. Pienempien, pallojen ym. lainaamiseen tarvitaan erillinen lupa.
 • Osaan tiloista tarvitaan avain. VeVe-työntekijä hankkii/tilaa tarvittavat avaimet.
 • Vuoro tulee kuitata koulujen, nuorisotilan ja kirjaston kuntosalin listaan.
 • Koulujen lattiat tulee mopata oman vuoron jälkeen.
 • Lukitse ovet, kaapit ym. tarvittaessa.

Muista että tilat ja välineet ovat sinun vastuullasi harjoitusten ajan. Tilat ovat meidän kuntalaisten yhteistä omaisuutta, pidetään niistä huoli. Noudata ryhmäsi kanssa tilakohtaisia ohjeita. Muista että vain ohjaajat saavat mennä varastoihin.


Veikkolan koulu, Kisapolku 7,

Liikuntilojen ovi on koulun edessä olevan punaisen pallon kohdalla, talon kulmassa. Ulkokengät jätetään sisääntuloaulaan.

Iso liikuntasali ja peilisali ovat ovesta sisään tullessa heti oikealla. Kuntosali ja pukuhuoneet
alakerrassa.

Mankka, välineet ja läsnäololistat ovat alakerran käytäväkaapeissa. Tarvitset kaappeihin avaimen.

Avain sopii kuntosalin toisen sisäänkäynnin vieressä olevaan matalaan kaappiin, josta löytyy peltisen kahvakuulakaapin avain. Ja nyrkkeilysalin käytävällä olevaan lastenliikunnan kaappiin, josta löytyy ruskean lastenliikuntakaapin avain. Numerolukkokaappiin pääset tunnuksella jonka saat VeVe työntekijöiltä.

Ovet ovat auki arki-iltaisin. Viikonloppuisin ensimmäisten vuorojen vetäjä saa avaimen, ja avaa oven
seuraavalle. Viikonloppuisin liikuntasalin ovi tulee pitää lukittuna harjoitusten aikana. Sisään ei saa päästä ketään ilman ohjaajan paikallaoloa. Numerolukkokaapissa on ovikello. Ensimmäinen ohjaaja asettaa patterit paikoilleen ja ottaa kellon mukaan harjoituksiin, viimeinen vie takaisin kaappiin.


Vuorenmäen koulu, Eerikinkartanontie 5.

Ohjaaja menee sisään koulun ”hallintotilojen” - ovesta, Eerikinkartanontieltä. Osallistujille avataan alakerran aulasta, koulun takapihalle osoittava katoksellinen ovi.

Vuorenmäen koululle tarvitaan joka päivä avain, joka siellä tunteja pitävien ohjaajien tulee noutaa syyskauden alussa koulun päivävahtimestarilta. Ovet ovat ja tulee pitää lukittuina aina harjoitusten aikana. Sisään ei saa päästää muita ilman ohjaajan paikallaoloa. Muistuta, että ryhmäläiset tulevat ajoissa harjoituksiin.

Pukuhuoneet ovat takaovesta sisään tullessa oikealla olevalla käytävällä, ensimmäinen ovi vasemmalla. Ulkokengät jätetään sisääntuloaulaan.

Läsnäololistat ja ensiapulaukku löytyvät koulun liikuntasalin päätyvarastosta, eli näyttämöpäädystä. Ensiapulaukussa on avain VeVe:n liikuntavälinevarastoon, koulun urheilukentän puoleisen siiven viimeinen ovi.

Nuorisotila, Koskentie 3,

käynti terveyskeskukselta S-marketille päin käveltäessä, talon kulmausta ennen olevasta
ovesta. Nuorisotilaan tarvitaan avain. Ovet on pidettävä lukittuna, ovessa on ovikello. VeVe:n listat
löytyvät salin oven oikealla puolella olevalta pöydältä. Mankka välinevaraston kaapissa.


Kirjaston kuntosali, Allastie 6,

sijaitsee kirjaston takasiivessä, siiven "viimeinen" ovi. Kirjaston saliin tarvitaan avain. Läsnäololistat, huom! kaksi kappaletta, löytyvät salin perältä. Molempiin läsnäololistoihin kuuluu kuitata.

Ovi on pidettävä lukittuna. Lue lisää, www.veve.net, kuntosalit

Navalan nurmikenttä, Navalantie 17
,

Veikkolasta ajetaan S-Marketin ohittavaa tietä kohti Lapinkylää. Mäen jälkeen oikealle Kapakkatielle,
sitten vasemmalle. Navalan kenttä sijaitsee Agility kentän jälkeen oikealla.

Urheilukenttä

Veikkolan urheilukentän löydät osoitteesta Eerikinkartanontie 7, Vuorenmäen oppimiskeskuksen
jälkeen.

Ryhmäliikunnan mankat ja läsnäololistat sijaitsevat pienessä sinisessä kontissa. Kahvakuulan, yleisurheilun ym. listat ja välineet isoissa konteissa. Ensiapuvälineet keskimmäisessä kontissa. Tarvitset kontteihin avaimen.

Kaukalo

jääkiekkokaukalo, jalkapalloharjoituksiin, sijaitsee Lamminpääntien alussa, ensimmäinen oikealla. Käynti parkkipaikalta.


3. Toiminta

 • Suunnittele tunti huolella.
 • Ole ajoissa paikalla, jotta olet valmis aloittamaan tunnin ajallaan.
 • Pidä listaa kävijöistä, huolehdi, että jokaisen osallistujan nimi on läsnäololistassa harjoitusten päätteeksi.
 • Yksi kokeilukerta on maksuton. Sen jälkeen on maksettava jäsenmaksu (yksilö/perhe). Pyydä toimintaa jatkaviailmoittautumaan netin kautta tai ota heiltä yhteystiedot ylös (nimi, osoite, puhnro, s-posti), sekä ilmoita ne päävalmentajalle.
 • Lasten ryhmissä on hyvä olla apuohjaaja, jos lapsia on yli kymmenen tai jos ryhmän toiminta sitä muuten vaatii. Apuohjaajalista löytyy VeVe:n sivuilta kohdasta yhteystiedot, sen on lopussa olevasta linkistä.
 • Lasten kanssa joutuu välillä olemaan ”jämäkkä”, jotta ryhmän toiminta onnistuu. Voit sopia lasten kanssa ryhmälle omat säännöt, sekä puhua siitä, miten tärkeää on kuunnella ja olla mukana. Jos meno menee liian villiksi, asiasta voi keskustella vanhempien kanssa.
 • Ryhmän jäsenten tai vanhempien antama palaute tai kritiikki tulee ottaa huomioon ja käydä läpi ohjaajaparin, toiminnanjohtajan tai muun henkilön kanssa. Tulee pohtia, antaako se aihetta toiminnan kehittämiseen jollain tavoin vai onko sen toteuttaminen mahdotonta (esim. ryhmän kokoontumisajanmuutos). Palautteen antajalle vastataan, kuinka asiaa kehitetään tai miksi ehdotusta ei voi toteuttaa.
 • Kuittaa vuoro lopuksi liikuntatilan käyttölistaan.

4. Tiedotus

 • Ohjaajien ja työntekijöiden välinen tiedotus tapahtuu pääosin sähköpostitse ja puhelimitse. VeVe:n päävalmentaja Nalle Stenvik käy myös harjoituksissa.
 • Ohjaajapalavereissa käydään läpi ajankohtaisia asioita, sekä päätetään yhdessä monista toimintaan liittyvistä asioista. On tärkeää, että osallistut niihin.
 • Ryhmien vastuuohjaajalle annetaan oikeudet Seuramappiin, jonka kautta voit laittaa ryhmän jäsenille viestiä tai tekstiviestejä, sekä löydät heidän yhteystietonsa.
 • Viestintä on huipputärkeää, joten jos pidätte tauon tai muuta tärkeää ryhmän kanssa, siitä pitää ilmoittaa päävalmentajalle. Tieto päivitetään nettiin ja lähetetään tarvittaessa jäsenille.
 • Kirkkonummen Sanomiin lähetetään viikkopäivyri torstaista keskiviikkoon, lähetyspäivä maanantaisin. Muutokset tulee siis ilmoittaa ajoissa.

5. Tapaturmat

 • Huolehdi turvallisuudesta, ja siitä että kaikki tunneilla ja harjoituksissa käytettävät välineet ovat ehjiä ja oikein asennettuja.
 • Lastenryhmässä pidä huoli siitä, että lapset pysyvät ryhmässä, eivätkä lähde muualle.
 • Lataa älypuhelimeesi 112-sovellus, joka jo soittaessasi antaa hätäkeskukselle sijaintisi koordinaatit.
 • Harjoitustiloissa on VeVe:n ensiapuvälineet. Ota itsellesi Veikkolan koulussa olevasta numerolukkoisesta VeVe kaapista kylmäpussi omaan kassiisi tunteja varten.
 • Jos harjoituksissa/tunnilla sattuu onnettomuus, pyydä apua tarvittaessa ja varmista, että kyseinenhenkilö saa asianmukaista hoitoa.
 • Huolehdi, että muu ryhmä pysyy hallinnassa ja anna heille ohjeet, miten jatkaa harjoituksia.
 • Mikäli ohjaat lapsia, ja harjoituksissa sattuu jotain normaalista poikkeavaa ilmoita aina mahdollisimman pian vanhemmille.
 • Alle 20-vuotiaille lapsille tehty lisenssi kattaa tapaturmat. Neuvo vanhempia säilyttämään kaikki kulukuitit. Heidän pitää hakea korvaus itse. Ohjeet www.veve.net. Kutsu tarvittaessa VeVe:n työntekijä tai muu henkilö avuksesi.
 • Olemme apunasi ja tukenasi mahdollisissa jälkipuinti- ja selvittelytilanteissa
 • VeVe:n tapaturmavakuutus korvaa ohjaus- ja vapaaehtoistyötä tekeville sattuneita tapaturmia. Vakuutus on voimassa esim. kilpailujen ja tapahtumien järjestämisessä, valmennuksessa, koulutuksessa, erotuomaritoiminnassa, luottamustyössä jne., myös matkan aikana kyseiselle tapahtumapaikalle tai sieltä kotiin.
 • Vakuutuksesta ei korvata urheilussa tai siihen liittyvässä harjoittelussa eikä lakisääteisistä vakuutuksista korvattavia tapaturmia. Ohjaajilla tulee siis olla lisenssi tai oma vakuutus oman liikunnan tai urheilusuorituksien aikana.

6. Sairastumiset ja poissaolot

 • Sairastumistapauksissa ilmoita asiasta Nallelle (050 5217380, nalle.stenvik@gmail.com), hän järjestää tilallesi sijaisen.
 • Jos olet muista syistä estynyt ohjaamaan, sijainen on järjestettävä itse. Lista ohjaajista löytyy VeVe:n sivuilta kohdasta yhteystiedot, sekä sen lopussa olevista linkeistä”ryhmis” ja ”Apuohjaajat”.
 • Sairastumis- ja poissaolokerroista ei makseta korvausta.

7. Palkanmaksu

 • Ohjaajakorvaukset määritellään vuosittain vastuuohjaajille sekä apuohjaajille. Apuohjaajan korvauksen määrään vaikuttaa käynti koulutuksissa.
 • Sinun tulee itse pitää listaa omista ohjauskerroistasi ja pyytää niistä korvaus. Merkitse siis omat ohjauskertasi aina ylös työtuntilistaan. VeVe korvaukset maksetaan työtuntilistaa vastaan.
 • Palkat sisältävät lomakorvauksen
 • Laskuta palkkiosi Nallelta toimittamalla ohjaajapalkkiolaskelma kevät-, kesä- ja syksykauden päätteeksi. Toimita verokortti Nallelle palkanmaksua varten
 • Voit laskuttaa myös toiminimellä, alv 10%

Jos joku asia jäi askarruttamaan tai ei löydy vastausta, ota rohkeasti yhteyttä. Älä myöskään epäröi jäädä yksin ongelmatilanteissa, esimerkiksi jos ryhmän toiminnassa on haasteita. Kaikki asiat ovat selvitettävissä ja olemme apuna tarvittaessa.


Päävalmentaja
Björn "Nalle" Stenvik
vevenalle@gmail.com
050 521 7380