vakuutus.jpg

Vakuutus

1. Osallistujat

Jokaisella alle 20 - vuotiaalla, yleisurheilujaoksen järjestämään liikuntaan osallistuvalla, tulee olla Suomen Urheiluliiton lisenssi, joka sisältää vakuutuksen.*

Muilla ja 20 - vuotiasta vanhemmilla seuran liikuntaan osallistuvilla on hyvä olla oma, liikunnassa ja urheilussa tapahtuvat tapaturmat korvaava, vakuutus. Ensimmäisellä kokeilukerralla osallistujaa ei ole vakuutettu seuran toimesta.

Seuran järjestämiin avoimiin kilpailuihin, tapahtumiin tai muuhun seuran järjestämään toimintaan osallistuvia, ei ole vakuutettu seuran toimesta. Myöskään mitään irtaimistoa, vaatetusta tai välineistöä ei ole vakuutettu seuran toimesta.


*Seura hankkii seuralle kirjallisesti ilmoitetuille lapsille (alle 20v) lisenssin, lisenssi on pakollinen yleisurheilussa ja maksullinen. Lisenssi sisältää vakuutuksen ja oikeuttaa osallistumaan kilpailuihin. Lisenssi on voimassa vasta kun se on maksettu.

Suomen Urheiluliiton liittovaltuuston päätöksellä lisenssi on pakollinen kilpailulupa kaikissa virallisissa yleisurheilukilpailuissa.

Lisenssien hinnat kaudelle 2018 ovat 1.10.2017 alkaen


  • 2004 tai aiemmin syntyneet 30 euroa (14-vuotiaat ja yli)
  • 2005-2010 välisenä aikana syntyneet 20 euroa (8-13-vuotiaat)
  • 2011 ja myöhemmin syntyneet 10 euroa (7-vuotiaat ja alle)

Lisenssit ovat voimassa 31.12.2018 asti.


Lisenssi sisältää:

* If-tapaturmavakuutus ja kilpailukalenteri-ilmoittautuminen (v.1996 ja myöhemmin syntyneet)

Lisätietoja vakuutuksista ja korvauksen hakemisesta saat täältä.
HUOM! Ellet ota lisenssiä, niin varmista, että sinulla on kattava vakuutus.
* Spurtti News -lehti 8 - 13 vuotiaille (1 kpl/perhe, 2003 - 2007 välisenä aikana syntyneet).
* Kilpailupa SUL:n alaisissa kilpailuissa.

Alle 20 - vuotiaalla lisenssiin sisältyy tapaturmavakuutus, mutta tavoitteellisesti harjoittelevalla nuorella tulee myös olla henkilökohtainen sairauskuluvakuutus. Jotta myös muut, kuin tapaturman kautta tulevat vammat tulevat hoidetuksi.

Lisätietoa vakuutuksista.

TAPATURMAVAKUUTUKSEN KORVAUKSEN HAKUOHJE

Koskee lisenssiin liittyvää urheiluvakuutusta nro 0001003830. Korvaukseen oikeutetun tulee itse hakea sairausvakuutuslain mukainen korvausosuus Kelan paikallistoimistolta kuuden kuukauden kuluessa kulujen maksupäivästä.

Voit hakea korvausta:

-Internetissä www.if.fi/henkilovahinko
-Soittamalla korvauspalveluumme 010 514 2243

Säästä alkuperäiset kulutositteet. Niitä pyydetään tarvittaessa.

Lähde: www.sul.fi


2. Vakuutus, toimitsijat:


VeVe:n vapaaehtoistyön tapaturmavakuutus korvaa liiton, piirien ja seurojen toimeksiannosta
vapaaehtoistyötä tekeville sattuvia tapaturmia. Vakuutuksen piirissä olevaa toimintaa on kilpailujen ja tapahtumien järjestäminen, valmennus, koulutus, erotuomaritoiminta, varainhankinta, luottamustyö, toimistotyö yms. Vakuutukseen sisältyvät myös matkat.
Vakuutus ei korvaa urheilussa tai siihen liittyvässä harjoittelussa sattuvia vahinkoja eikä lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta korvattavia tapaturmia.
Toiminnanvastuuvakuutus korvaa:
  • Vakuutetun kolmannelle osapuolelle aiheuttaman henkilö- ja esinevahingon, josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.
  • Vakuutus kattaa myös kokoontumislain 16 §:n mukaisen järjestäjän vastuun silloin, kun vakuutettu on pääsymaksullisen tai pääsymaksuttoman tilaisuuden, harjoituksen tai leirin järjestäjä.
  • Vakuutuksen perusteella vakuutusyhtiö selvittää vakuutetun puolesta korvausvelvollisuuden ja vahingon määrän, neuvottelee korvauksen vaatijan kanssa, hoitaa mahdollisen oikeudenkäynnin ja siitä tulevat kustannukset sekä korvaa sen vahingonkorvauksen, jonka vakuutettu on velvollinen maksamaan.

Ohjaajat on tapaturmavakuutettu.