vakuutus.jpg

Vakuutus

1. Osallistujat

Jokaisella alle 20 - vuotiaalla, yleisurheilujaoksen järjestämään liikuntaan osallistuvalla, tulee olla Suomen Urheiluliiton lisenssi, joka sisältää vakuutuksen.*

Yleisurheilujaoksen järjestämään liikuntaan osallistuva tulee ilmoittaa kirjallisesti mukaan näiden nettisivujen "jäseneksi" - ilmoittautumislomakkeella.


Muilla ja 20 - vuotiasta vanhemmilla seuran liikuntaan osallistuvilla tulee olla oma, liikunnassa ja urheilussa tapahtuvat tapaturmat korvaava, vakuutus. Ensimmäisellä kokeilukerralla osallistujaa ei ole vakuutettu seuran toimesta.

Seuran järjestämiin avoimiin kilpailuihin, tapahtumiin tai muuhun seuran järjestämään toimintaa osallistuvia, ei ole vakuutettu seuran toimesta. Myöskään mitään irtaimistoa, vaatetusta tai välineistöä ei ole vakuutettu seuran toimesta.


*Seura hankkii seuralle kirjallisesti ilmoitetuille lapsille (alle 20v) lisenssin, lisenssi on pakollinen ja maksullinen. Lisenssi sisältää vakuutuksen ja oikeuttaa osallistumaan kilpailuihin. Lisenssi on voimassa vasta kun se on maksettu.

Suomen Urheiluliiton liittovaltuuston päätöksellä lisenssi on pakollinen kilpailulupa kaikissa virallisissa yleisurheilukilpailuissa.

Lisenssin hinnat :

* 2003 tai aiemmin syntyneet 27 € (14-vuotiaat ja yli)
* 2004- 2009 välisenä aikana syntyneet 17 € (8-13-vuotiaat)
* 2010 ja myöhemmin syntyneet 10 € (7-vuotiaat ja alle)

Lisenssit ovat voimassa 31.12.2017 asti.

Lisenssi sisältää:

* If-tapaturmavakuutus ja kilpailukalenteri-ilmoittautuminen (v.1996 ja myöhemmin syntyneet)

Lisätietoja vakuutuksista ja korvauksen hakemisesta saat täältä.
HUOM! Mikäli olet 20 v. ja vanhempi, niin varmista, että sinulla on kattava vakuutus.
* Spurtti News -lehti 8 - 13 vuotiaille (1 kpl/perhe, 2003 - 2007 välisenä aikana syntyneet).
* Kilpailupa SUL:n alaisissa kilpailuissa.

Alle 20 - vuotiaalla lisenssiin sisältyy tapatumavakuutus, mutta tavoitteellisesti harjoittelevalla nuorella tulee myös olla henkilökohtainen sairaskuluvakuutus. Jotta myös muut, kuin tapaturman kautta tulevat vammat tulevat hoidetuksi.

Lisätietoa vakuutuksista.

TAPATURMAVAKUUTUKSEN KORVAUKSEN HAKUOHJE

Koskee lisenssiin liittyvää urheiluvakuutusta nro 0001003830. Korvaukseen oikeutetun tulee itse hakea sairausvakuutuslain mukainen korvausosuus Kelan paikallistoimistolta kuuden kuukauden kuluessa kulujen maksupäivästä.

Voit hakea korvausta:

-Internetissä www.if.fi/henkilovahinko
-Soittamalla korvauspalveluumme 010 514 2243

Säästä alkuperäiset kulutositteet. Niitä pyydetään tarvittaessa.

Lähde: www.sul.fi


2. Vakuutus toimijat:


VeVe:llä on vapaaehtoistyön tapaturmavakuutus korvaa liiton, piirien ja seurojen toimeksiannosta
vapaaehtoistyötä tekeville sattuvia tapaturmia. Vakuutuksen piirissä olevaa toimintaa on kilpailujen ja tapahtumien järjestäminen, valmennus, koulutus, erotuomaritoiminta, varainhankinta, luottamustyö, toimistotyö yms. Vakuutukseen sisältyvät myös matkat.
Vakuutus ei korvaa urheilussa tai siihen liittyvässä harjoittelussa sattuvia vahinkoja eikä lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta korvattavia tapaturmia.
Toiminnanvastuuvakuutus korvaa:
  • Vakuutetun kolmannelle osapuolelle aiheuttaman henkilö- ja esinevahingon, josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.
  • Vakuutus kattaa myös kokoontumislain 16 §:n mukaisen järjestäjän vastuun silloin, kun vakuutettu on pääsymaksullisen tai pääsymaksuttoman tilaisuuden, harjoituksen tai leirin järjestäjä.
  • Vakuutuksen perusteella vakuutusyhtiö selvittää vakuutetun puolesta korvausvelvollisuuden ja vahingon määrän, neuvottelee korvauksen vaatijan kanssa, hoitaa mahdollisen oikeudenkäynnin ja siitä tulevat kustannukset sekä korvaa sen vahingonkorvauksen, jonka vakuutettu on velvollinen maksamaan.

Ohjaajat on tapaturvakuutettu.