Tempputuokio 3-9 vuotiaat

Tempputuokiossa temppuillaan monipuolisesti telineillä ja välineillä. Iloisessa ja kannustavassa ohjauksessa opetellaan voimistelun ja telinevoimistelun alkeita sekä kehonhallintataitoja. Samalla harjoitellaan myös huomioimaan ja arvostamaan muita ihmisiä sekä ymmärtämään yhteisten pelisääntöjen merkitys. Tavoitteena on, että jokainen saisi myönteisiä kokemuksia omasta kehostaan sen toiminnasta ja toimimisesta yhdessä muiden kanssa. Myönteisillä liikuntakokemuksilla pyritään tukemaan tasapainoisen minäkuvan kehittymistä ja liikunnallisen elämäntavan omaksumista.

Tempputuokio 1. 3 - 5 vuotiaat
Tempputuokio 2. 6 - 7 vuotiaat
Tempputuokio 3. 8 - 9 vuotiaat

Vastuuohjaaja: Nalle Stenvik
Ohjaajat: Lotta Hovi, Jan Rahikka-Castillo
Hinta: Jäsenmaksu+yksilö-/perhemaksu+lapsen lisenssi
Ilmoittautuminen: täällä.
Erityistä: Mukavat liikuntavaatteet ja juomapullo.
Aikataulu: ks.kohdasta päivyrit
Yhteystiedot: ks. kohdasta yhteystiedot