images.jpg

ehdotus_lastenliikunta.jpg

Ohjaaja: Kirsi Penttilä

Liikuntaleikkikoulu on monipuolinen liikuntakerho 3-6-vuotiaille tytöille ja pojille, jonka tuntiohjelmat pohjautuvat lapsen liikunnalliseen kehitykseen sekä perusliikuntataitojen kehittymistä edistävään sisältöön. Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa ja kerran kuukaudessa ovat vanhemmat mukana suosituilla perhetunneilla. Tunneille lapsi oppii kehon hallintaa, perusliikkeitä, yhdessäoloa, kokee oivaltamisen iloa ja onnistumisen elämyksiä. Tunnit ovat hyvä pohja niin tytöille kuin pojille ennen varsinaisten lajitaitojen opettelemista.

Monipuolisten tuntien lisäksi lapset saavat jokaiselta tunnilta hauskan ja liikunnallisen kotitehtävän. Kotitehtävien mukana iloinen Liikuntaleikkikoulu -toiminta kulkee kotiin asti. Myös vanhemmat saavat oman tietopaketin lasten liikunnasta. Liikuntaleikkikoulu harrastus sopii kaikille lapsille ja tukee perheiden yhdessä liikkumista.

Lue lisätietoja syksyn toiminnasta liitteestä:.pdf tai .doc

Ohjaaja: Kirsi Penttilä
Hinta: Jäsenmaksu+yksilö-/perhemaksu+lapsen lisenssi
Ilmoittautuminen: täällä.
Erityistä: Mukavat liikuntavaatteet ja juomapullo, sekä liikkarista saatava vihko mukaan.
Aikataulu: ks.kohdasta päivyrit
Yhteystiedot: ks. kohdasta yhteystiedot