Säännötveve_logosaato.jpg

VEIKKOLAN VEIKOT RY
1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Veikkolan Veikot ry.
 Seuran kotipaikka on Kirkkonummi.
Seura on toiminut vuodesta 1947 asti.
 

2. Tarkoitus

Seuran tarkoituksena on toimia liikunta- ja urheiluseurana
päämääränään liikuntakulttuurin elinvoimaisuuden ja
monipuolisuuden varmistaminen.

Seura huolehtii, tukee ja kehittää jäsentensä urheilu- ja
liikuntaharrastusta, kilpailutoimintaa ja kulttuuri- ja nuorisotyötä
sekä toimii näiden päämäärien edunvalvojana.

3. Toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura edistää liikuntakulttuurin kehittämistä, terveitä elämäntapoja, tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta, valvoo liikunnan ja urheilun etuja mm. liikuntapaikkarakentamisen alueella, järjestää kuntoliikuntaa, valmennus-, harjoittelu-, kilpailu-, nuoriso-, koulutus-, kulttuuri-, tiedotus-, julkaisutoimintaa ja muuta vastaavaa toimintaa.

 

Toimintansa tukemiseksi seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta, järjestää juhla- ja huvitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, harjoittaa kustannus- ja monistustoimintaa, majoitus- ja ravitsemusliikettä ja kioski- ja bingotoimintaa.

 

Seuran säännöt kokonaisuudessaan.